A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  T U V W X Y Z

 

 

Nieuwe sat woorden met de omschrijving zijn welkom en kunt U mailen naar  Luxsat

 

 

Actuator

De motor en het terugkoppelcircuit voor besturing van de schotelbewegingen. Onderdeel van een draaibare schotelopstelling.

Aspect ratio

Is de verhouding tussen de breedte en de hooge van het televisiebeeld.
Traditionele televisies hebben een verhouding van 4 staat tot 3 (4:3)
Moderne TV's hebben een verhouding van 16:9.
HDTV's hebben altijd een aspect ratio van 16:9.

ADR

ASTRA DIGITALE RADIO, dit is een voorziening van de ASTRA waarbij op de hulpdraaggolven (subcarriers) van de analoge transponders langs digitale weg hoogwaardige stereo radio-programma's worden uitgezonden. ADR komt overeen met het Musicam (MPEG-1) geluidsprocede.

AFC

Automatic Frequentie Control = Automatische frequentie (bij-)regeling.

AFSTANDSBEDIENING

Niet alleen satelliettuners maar ook andere apparatuur worden doorgaangs draadloos bediend. Een andere benaming voor afstandsbediening is ook "Remote Control".

AGC

Automatic Gain Control = Automatische regeling van de versterking.

Alphacrypt

De opvolger van Irdeto Allcam SE. Decodeert zowel Irdeto als Betacrypt.

APID (Audio PID)

audio program identification

APOGEUM

Na de lancering komt een satelliet in een zo gunstig mogelijk ellipsvormige (GTO) baan. De ellipsvormige baan heeft als hoogste punt (het Apogeum) op zo'n 36000 km. De snelheid van de Satelliet heeft op dit punt een snelheid van 1597 m/sec. Daarna wordt hij weer door de aarde aangetrokken en komt op het PERIGEUM (het punt van de ellipsvormige baan dat het dichtst bij de aarde ligt met z'n 400 km).

Aston Seca

De CAM (decodeermodule) voor het decoderen van de Seca Mediaguard codering zoals gebruikt door Canal+ Nederland B.V.

Astra

Inmiddels een 7-tal satellieten geparkeerd op 19.2 gr Oost. Eigendom van de S.E.S uit Luxemburg. Het 2e geostationaire slot van Astra is op 28.2 gr Oost.

ATMOSFERISCHE VERLIEZEN

Een klein deel van de uitgezonden energie komt daadwerkelijk aan op aarde. Tussen zend- en ontvangstantenne verliest het signaal maar liefst 205dB (in de KU-band) aan sterkte. Binnen de dampkring is een deel van de verliezen te wijten aan electronenabsorbtie door zuurstofmoleculen en door waterdamp. Door de lagere frequentie in de C-band zijn hier de verliezen wat geringer.

ATTENUATION

Dit is de verzwakking van een elektrisch signaal of lichtbron.

ATSC

Staat voor American Television Standards Commitee.
Dit is de Amerikaanse tegenhanger van DVB, digital video broadcasting.

AV-bus

De vroegere DIN-aansluiting op TV's, bedoeld voor videorecorders, satellietontvangers en en/of HiFi-installaties, is inmiddels vervangen voor de Scart-bus. De Scartconnector is een 21 polige, vrij vierkanten connector.

Azimuth

Een schotel moet wanneer het op één satelliet gericht staat, aan twee waarden voldoen; het moet een elevatie- en een azimuth waarde hebben. De azimuth-waarde wordt uitgedrukt in kompasgraden en geeft aan in welke kompasrichting de satelliet staat. Via wiskundige berekeningen (goniometrie van de boldriehoeks-meting) kunnen deze waarden, gegeven uw woonplaats en de gewenste satelliet berekend worden.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  T U V W X Y Z